Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je súčasťou dokumentu Všeobecné obchodné podmeinky.

Záručná lehota, platná pre všetky výrobky, je 24 mesiacov od dňa predaja, okrem výrobkov, ktoré majú záruku predĺženú na 36 mesiacov. Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako záruka, napr. batérie (podliehajú bežnému opotrebovaniu).

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar dodaný predávajúcím neodkladne po jeho prebratí a o prípadných chybách informovať predávajúceho písomne (e-mailom) alebo telefonicky.

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.sunnytoys.sk, vyplní reklamačný formulár, vytlačí ho a spolu s faktúrou -daňovým dokladom a tovarom ho odošle na adresu uvedenú nižšie. Do piatich pracovných dní od prevzatia budú kupujúcemu zaslané informácie o ďaľšom postupe, prípadne ďaľšie informácie potrebné na reklamáciu jednotlivého výrobku.

Reklamovaný tovar musí kupující zaslať doporučene, nie dobierkou – tá nebude prijatá, na adresu pre reklamácie:

Sunny Land, s.r.o.
Pri šajbách 20
83106 Bratislava

Je vhodné tovar posielať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Predávajúci alebo servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení oznámi zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne sa zákazník vyzve na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky a používaní produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, tak isto ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Batérie – Minimálna životnosť baterií je 6 mesiacov. Po tejto dobe nebude uznaná reklamácia na pokles kapacity, je daná bežným používaním.

Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní a začína plynúť doručením tovaru.